Daily Archives: 29/09/2015

Actualització de la base de dades de l’AMPA

Degut a què cada any hem de passar les dades dels alumnes per a l’assegurança de l’AMPA, i en el cas dels alumnes de P3, dels quals no en tenim totes les dades, us fem arribar aquest imprès per emplenar les dades dels alumnes de P3 i un mandat per poder domiciliar els rebuts de les activitats extraescolars o altres rebuts.

Per a la resta de cursos, a part de P3, no és necessari que ens empleneu cap dels dos formularis ja que tenim les vostres dades. Si que us agrairem que en el cas que hi hagi hagut canvis molt substancials de telèfon, adreça o compte bancari, llavors sí que ens ho feu arribar.

Podeu entregar aquests dos formularis al vostre tutor/a.

Formulari de dades

Mandat de domiciliació SEPA